Support Log ind

Priser

FrontCare er abonnementsbaseret. Prisen for systemet er primært abonnementspris(er) pr. måned pr. bruger.
Vi stiler efter at have en konkurrencedygtig pris og FrontCare er i mange tilfælde attraktiv på dette parameter alene, ift. sammenlignelige komplette/profesionelle systemer.

Trafik

Påmindelser, i form af SMS og email, købes i pakker forud. Prisen er 100 kr. pr. 200 stk.
Dertil trafikafregning for enkelte andre ting, som MedCom beskeder (2,50 kr.) og e-faktura (2 kr.)

Tidsforbrug

Support er overordnet set gratis indenfor de rammer der er beskrevet i forretningsvilkår. Anden support og assistance, uden for dette, afregnes efter de til enhver tid gældende timesatser pr. påbegyndte ½ time.
(Kan findes via link i bunden af https://frontspeed.com/FrontCare/Terms/.

Moduler

Idet FrontCare er modulopbygget, kan vi afregne præcist efter de funktioner du har tilvalgt selv, automatisk.
Grundprisen er 149 kr. pr. bruger pr. måned. Tilvalgsmoduler koster generelt 100, 50, 25, 2 og 0 kr. De fleste 50 eller mindre. Faktureringsmodul koster fx 50 kr.

Alle priserne er synlige via modulbeskrivelserne, og tilpasset den systemtype du er startet med.
NB Ofte tilvælger man som behandler flere moduler, så man kommer op på ca. 300 kr. pr. md. i alt.


Særligt for "mødelokalebooking"

Grundprisen for mødelokalebooking er 199 kr. pr. bruger pr. måned.


Opstartspris

Vi har ikke nogen særlig opstartspris. Opstartsgebyr er 0 kr.


Adgang til alle priser

Vi anbefaler: Når du har tilmeldt dig fx en prøveperiode, hvilket er meget meget enkelt at gøre, kan du se alle relevante priser for systemet under "Moduler" (inde i systemet), sammen med en kort beskrivelse af hver enkelt modul.
Det er helt særligt, at vi teknisk har mulighed for at styre det så sådan/så godt, og det benytter FrontCare sig derfor af, nu det er muligt.