Support Log ind

Fagrettede skabeloner til Journalen, for Psykomotoriske Terapeuter

Skabeloner til journalføring giver en struktureret ramme, som hjælper med at sikre, at alle relevante emner bliver dækket og dokumenteret under klientbehandlingen. Derudover kan skabeloner sikre en mere ensartet og sammenlignelig journal, som kan være nyttig for at trække data og statistik ud. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvad skabeloner til journalskrivning er, og hvordan de kan bruges i praksis.

Af Poul Halgaard, FrontCare 2023.04.27
At føre en journal er også en del af arbejdet som selvstændig psykomotorisk terapeut. Det giver mulighed for at dokumentere klientens udvikling og sikre et sammenhængende behandlingsforløb. Men at føre journal er også et arbejde, for eksempel ift. at huske alle de relevante oplysninger og strukturere dem på en hensigtsmæssig måde. Derfor kan brug af skabeloner til journalskrivning være en god hjælp for dig som psykomotorisk terapeut.

Hvad giver det?

Med skabeloner til journal skrivning tilbydes psykomotoriske terapeuter en guidende struktur at følge, ift. dokumentationen i journalen. Det giver en mere sammenlignelig journal, som kan være nyttig for at trække data og statistik ud.

Online behandlerskabeloner kan sikre, at terapeuten altid får de nødvendige informationer til at hjælpe klienten, og kan samtidig inspirere til en bedre journalisering.

Samarbejde omkring udviklingen

FrontCare har, i samarbejde med psykomotorikuddannelsen på VIA University College, udviklet nogle skarpe fagrettede journalskabeloner. De studerende er de sidste år blevet undervist i disse skabeloner, og har udfyldt og arbejdet med disse. Med udgangspunkt i de undervisningsrettede skabeloner har vi efterfølgende, sammen med andre selvstændige PMT’er, udformet versioner af skabelonerne, der følger ønskerne fra praktiserende PMT’er, hvor der er en yderligere detaljeringsgrad og praktiske felter.

Der er i hvert af disse sæt udarbejdet 2 skabeloner til hver deres formål. Det første er rettet mod anamnesen, og det andet mod den løbende behandling.

Gitte Jakobsen, Adjunkt på psykomotorikuddannelsen på VIA udtaler:
"På uddannelsen til psykomotorisk terapeut har vi ønsket at integrere digitale redskaber og platforme i vores undervisning. Det er vigtigt, at vores studerende bliver rustet til det moderne arbejdsmarked, som de skal ud i efter endt uddannelse.

Vores studerende har kunnet øve sig i at arbejde med skabeloner og elektronisk journalisering. Dette har givet dem en mulighed for at træne deres færdigheder og opnå en dybere indsigt i, hvordan man arbejder med elektroniske journaler og skabeloner.

Arbejdet med dette emne har krævet, at vi har måttet prioritere og afsætte tid. Men det er en investering, vi mener er det værd for vores studerendes forberedelse til arbejdsmarkedet.

Vi har set, at arbejdet med klinikstyringssystemet har bidraget til en øget struktur og stringens i vores studerendes journaliseringspraksis. De er blevet bedre til at dokumentere deres psykomotoriske iagttagelser og interventionsformer, hvilket er en nødvendig del af den psykomotoriske behandling."

Skabelon "Behandlingsnotat", versionen til klinikker (ikke uddannelse)


Sammenhængen i arbejdsgangen er vigtig

Skabelonerne passer ind i behandlingsgangen og er en del af et samlet digitalt behandlersystem, som overholder lovgivningen om journalføring. Det er ikke alle behandlerprofessioner der er nødt til at efterleve fx journalføringsbekendtgørelsen, men at gå lidt af vejen, giver af sig selv en øget professionalisering.

Når terapeuten udfylder skabelonerne, bliver de omdannet til tekstindhold, i de store generelle journalfelter, hvilket er en nem og effektiv måde at dokumentere behandlingen på. Samtidig med at man bibeholder en tekstbaseret journal (fordel), der nemt kan udveksles med andre systemer og parter.

Hvordan virker det?

Hvis man ser overordnet på en journal, lidt på tværs af professioner, så har du følgende indhold:
Anamnese (altså en slags problembeskrivelse), evt. hertil supplerende, en beskrivelse af den indledende undersøgelse og diagnose.
Løbende har man en beskrivelse af hvad der er sket ”siden sidste gang” og en beskrivelse af det man udfører denne gang (herunder evt. løbende undersøgelse mv.).


Ved hvert af disse felter, fx ”Behandlingsforløb” (som er et stort tekstfelt), kan man kalde valg af relevante skabeloner frem og vælge fx skabelonen ”Behandlingsnotat – rutine”.
Dernæst kommer man til selve inkarnationen af skabelonen, altså skemaet. Her har du et antal felter, som du skriver i. Nederst er der en ”Send” knap, som man trykker på, hvorefter skemaet bliver omdannet til almindelig tekst. Det sker ud fra fx lede-teksterne og det du har skrevet. Derefter bliver teksten ført over i det felt du kom fra. Hvis man vil rette, kan det gøres direkte i teksten nu, eller man kan kalde skemaet frem igen og rette videre via skemaet.


Behandleren kan lave sine egne skabeloner eller tilpasninger
Tilpasning af journalskrivningen er vigtig for nogle behandlere, da man kan have forskellig tilgang til behandling og individuelle behov og arbejdsprocesser. Derfor er mulighed for at tilpasse felter og tekst, efter præferencer, og skabe egne skabeloner, et vigtigt aspekt. Dette øger fleksibiliteten i arbejdsprocessen og kan hjælpe terapeuterne med at føre en mere effektiv og præcis journal, som passer til den enkeltes arbejdsgang.
I FrontCare giver modulet "Skabeloner på tekstfelter" mulighed for at designe helt egne skabeloner eller lave kopier af standardskabelonerne, og tilrette dem, som man ønsker.

Med tilpasselige skabeloner og felter kan terapeuter yderligere effektivisere deres arbejdsprocesser og frigive tid til at give endnu bedre og mere personlige behandlinger til deres klienter. Det er langt fra alle der har lyst til dette, men muligheden eksisterer, fx for at lave flere felter selv, eller slette nogen, og lave lidt om på formulering og rækkefølge.

Mulighed for hjemmeopgaver, for dine klienter

Det kan også være relevant at lave skemaer, der kan sendes til klienterne. Dvs. på mail eller sms, med link til online udfyldelse. Fremtiden kan måske byde på ”startskemaer” til psykomotorik, ”evalueringsskemaer”, ”opfølgning/behov-for-næste-tid” skemaer og andre ting vi slet ikke har tænkt på endnu. Nuværende muligheder dette er brugt til er bl.a. et Covid19-tjek-skema, dengang det var aktuelt og et skema til diverse samtykker.
Hvad du kan tage med herfra?

I dag er der en øget fokus på kvalitetssikring af dokumentationen af behandlingen, og en effektiv journalføring er afgørende for at opnå dette. Ved hjælp af journalskabeloner kan terapeuter opretholde en professionel standard og føre mere sammenlignelige og strukturerede journaler. Dette kan give dem en mere organiseret dokumentation af klienternes fremskridt og sikre opmærksomhed og løbende evaluering omkring dette. Skabeloner er et professionelt redskab, der hjælper dig i dit faglige arbejde og samtidig faktisk gør arbejdet lidt nemmere og mere overskueligt.
Har du spørgsmål, besvarer vi dem gerne!

Skriv til os: Kontaktformular